Cennik

Badanie Cena
   
Kandydaci na kierowców, kierowcy amatorzy oraz kierowcy zawodowi w ramach wszystkich kategorii prawa jazdy (A, B, C, D, E). Osoby kierujące  pojazdami w celach służbowych (np. przedstawiciele handlowi).

150 zł - cena urzędowa

zgodna z Dz.U. 2014 poz. 937

   
Kandydaci na kierowców oraz kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, kandydaci na instruktorów i instruktorzy nauki jazdy, kandydaci na egzaminatorów i egzaminatorzy nauki jazdy, osoby ubiegające się o pozwolenie do kierowania tramwajem i kierujący tramwajem, osoby skierowane przez lekarza oraz osoby ubiegające się o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdem, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami.

150 zł - cena urzędowa

zgodna z Dz.U. 2014 poz. 937

   
Kierowcy skierowani na badania przez Starostwo Powiatowe po zatrzymaniu prawa jazdy ( za punkty karne, jazdę pod wpływem alkoholu lub spowodowanie poważnego wypadku)

150 zł - cena urzędowa

zgodna z Dz.U. 2014 poz. 937

   
Operatorzy sprzętu budowlanego (np. koparek, dźwigów), wózków widłowych, żurawi, suwnic i innego sprzętu wymagającego specjalistycznych badań psychologicznych. 70 zł
   
Diagnoza psychologiczna. Badanie inteligencji, temperamentu, osobowości, inteligencji emocjonalnej stylu radzenia sobie ze w sytuacjach stresowych, zdolności funkcji uwagi oraz preferencji zawodowych. Badanie kończy się omówieniem wyników i wydaniem opinii psychologa. 150zł
   
Badanie osób ubiegających się o pozwolenie na broń. 200 zł
   
Badanie pracownika ochrony fizycznej. 100 zł
   
Badanie osoby wykonującej obrót materiałami wybuchowymi ( strzałowi, wydawcy materiałów wybuchowych). 100 zł
   
Terapia psychologiczna. 100 zł/60 min
TOP